Usluge poliklinike grlica

Ablacija retine

 

Ablacija retine je odvajanje senzorne retine (deo retine odgovoran za primanje svetlosnih nadražaja) od retinalnog pigmentnog epitela.

Do ablacije retine dolazi usled njenog cepanja na mestima gde je istanjena zbog degenerativnih promena, tako da nastaju rascepi (rupture) retine kroz koje tečnost ulazi ispod nje, i podiže je od njene podloge.

Ablacija retine najčešće se javlja kod kratkovidih osoba većeg stepena jer njihove očne jabučice su duže pa je stoga i njihova retina tanja i sklonija pucanju.

Takođe se može javiti posle nekih hirurških intervencija na oku kao što su:

  • Operacija katarakte
  • Posle Lasik laserske korekcije vida
  • U toku dijabetičke retinopatije

Vrste ablacije retine:

  • Regmatogena ablacija retine kao posledica rascepa retine
  • Trakciona ablacija kao posledica stvaranja membrana na retini koje povuku retinu i na njoj naprave defekt
  • Eksudativna ablacija retine usled nakupljanja tečnosti u prostoru ispod retine koji je odvaja od dubljih slojeva oka ispod nje

Simptomi koje primećuje pacijent:

Kod nekih pacijenata, pre nego što dođe do pojave ablacije retine, javlja se niz specifičnih simptoma- zamućenja koja se kreću u vidnom polju, svetlucanja, ‘munje’pri naglim pokretima oka. Nakon toga može slediti značajniji pad vida sa pojavom ‘zavese’u vidnom polju ili zamućenjem vida. Ablacija retine može nastati i naglo, bez prethodne najave, sa iznenadnim padom vida.

Terapija

U slučaju da je došlo do ablacije mrežnjače terapija je u najvećem broju slučajeva hirurška. Potrebno je na vreme otkriti ablaciju mrežnjače, pogotovu ako nije zahvaćen centralni vid (odlepljena makula), jer se u tom slučaju postižu optimalni rezultati hirurgije

.

Ako je došlo do odlepljenja makule, hirurgijom se može postići anatomski zadovoljavajući rezultat, ali će povratak vidne funkcije u mnogome zavisiti od prethodnog stanja mrežnjače i vremena koje je proteklo od trenutka odlepljenja makule do hirurgije (što je makula duže odvojena, to je mogućnost postizanja zadovoljavajućeg funkcionalnog rezultata manja).

Smatra se da je optimalni period za hirurgiju u slučaju odlepljenja makule do 3 dana! Hirurška terapija se u najvećem broju slučajeva svodi na dve metode – spoljašnji pristup (serklaž), gde se ne vrši ‘otvaranje oka’, i vitrektomija pars plana, sa ili bez nekog oblika unutrašnje tamponade (gas, silikonsko ulje).

U slučaju serklaža, može postojati otežano ili bolno pokretanje oka postoperativno, uz promenu dioptrije zbog promene dužine osovine očne jabučice.

kako do nas?

radno vreme

Ponedeljak 09:00h - 21:00h
Utorak 09:00h - 21:00h
Sreda 09:00h - 21:00h
Četvrtak 09:00h - 21:00h
Petak 09:00h - 21:00h
Subota 09:00h - 21:00h
Nedelja Zatvoreno