Hematologija

HEMATOLOGIJA

hematologija

U hematološkoj ordinaciji poliklinike Grlica radimo sa pacijentima na prevenciji i lečenju bolesti krvi i bavimo se sledećim bolestima krvnih ćelija i krvne plazme:

  • anemije
  • poremećaji morfologije ćelija leukocitne loze
  • promene broja leukocita
  • leukemije: akutne i hronične
  • limfomi: Hočkinova bolest, Nonhočkin limfomi
  • bolesti plazmocitne loze
  • hemoragijski sindromi
  • poremećaji koagulacije krvi: hemofilija, tromboza
  • hipersplenizam
  • hiposplenizam

Poremećaji broja i oblika krvnih ćelija, poremećaji zgrušavanja krvi, kao i bolesti limfnog tkiva (slezine i limfnih čvorova) u domenu su specijalista za bolesti krvi. Zahvaljujući sveobuhvatnoj laboratorijskoj dijagnostici, i dijagnostičkim metodama veoma brzo možemo otkriti uzrok problema I započeti odgovarajuću terapiju.