Usluge poliklinike grlica

Glaukom

 

Glaukom je hronična i progresivna bolest (optička neuropatija), која oštećuje vidni živac i dovodi do poremećaja u vidnom polju, do oštećenja oštrine vida, pa i do slepila.Razvija se kada je stvaranje očne vodice povećano ili je njeno oticanje otežano. Tada dolazi do porasta očnog pritiska, do pritiska na nervna vlakna i krvne sudove optičkog nerva i do njihovog oštećenja i uništenja. Postupno se prekida prenos vizuelne poruke do mozga, a rezultat je oštećenje vida i na kraju slepilo. Srećom, može se otkriti vrlo rano, što omogućava da se, u većini slučajeva, očni pritisak stavi pod kontrolu, a dalji gubitak vida zaustavi.

Glaukomi se dele u tri osnovne velike grupe:                                                              

  • primarni
  • sekundarni
  • urođeni (kongenitalni) glaukomi.

Kod primarnog glaukoma postoji povećanje očnog pritiska kojiese ne može dovesti ni u kakvu vezu s nekim očnim ili opštim oboljenjem. Poremećaj u oticanju komorne tečnosti može da nastane zbog bloka ugla korenim delom dužice – angularni oblici ili zbog povećanog otpora u samom zidu ugla – glaukom simplex. Može biti akutni i hronični.

Sekundarni glaukom je povišenje očnog pritiska koje nastaje u toku neke druge očne bolesti (stanja) ili je posledica te bolesti (kao npr. upale, povrede, oštećenja i pomaci sočiva u oku, oboljenja krvnih sudova oka, šećerna bolest, tumori oka).

Urođeni glaukom nastaje jer u uglu prednje očne komore postoji tkivo koje normalno nestaje pre rođenja. Očna vodica ne može oticati i nastaje povišenje očnog pritiska.

Faktori rizika za nastanak glaukoma su:

  • Povišen očni pritisak (jedini poznati faktor na koji može da se utiče)
  • Starost (češće se javlja kod osoba starijih od 45 godina)
  • Porodična anamneza i nasleđivanje
  • Miopija (kratkovidost) Hipermetropija (dalekovidost)
  • Bolesti retine (posebno okluzija centralne vene retine)
  • Sistemske bolesti (posebno dijabetes, migrene i loša cirkulacija)

Ukoliko spadate u neku od grupa sa povećanim rizikom za oboljevanje, oftalmološki pregled treba da obavite bar dva puta godišnje.

 Klinička slika:

Normalni očni pritisak iznosi 12 – 22 mmHg (milimetara žive).

Prepreka oticanju očne vodice može biti nagla (akutna), povremena (intermitentna) ili dugotrajna (hronična).

Akutna manifestacija je vrlo burna i zahteva hitnu intervenciju. Na izgled zdrav čovek postaje težak bolesnik, s jakim bolovima u jednom oku i licu, pojavom duginih boja oko izvora svetlosti, glavoboljom, mučninom i povraćanjem, ali i dramatičnim “padom” vida. Očni pritisak raste i do 80 mmHg, oko je crveno i tvrdo kao kamen. Ukoliko se očni pritisak ne snizi unutar nekoliko sati pomoću lekova ili operativnog zahvata može doći do ozbiljnih i trajnih oštećenja vida. Glaukomski napadi mogu biti slabiji i češće se ponavljati. S vremenom strada očni nerv i udubljuje se papila vidnog živca (mesto na kome očni živac napušta oko). Ispadi vidnog polja se pojavljuju vrlo rano, ispadi se šire od periferije prema središtu pa bolesnici imaju suženo vidno polje; gledaju kao kroz dvocevku ili tunel. Kraj procesa je slepilo.

Hronični glaukom obično nastaje kao posledica učestalih nelečenih glaukomskih napada i posledičnih priraslica u uglu prednje komore. Očni pritisak je stalno povišen, razvija se udubljenje i propadanje papile očnog živca sa ispadima vidnog polja i na kraju nastaje slepilo.

Urođeni glaukom pri visokom očnom pritisku beonjača se rasteže i oko postaje izrazito veliko, što se naziva hidroftalmus ili buftalmus (volovsko oko). Stanje je obično jednostrano. Povećanje očne jabučice može biti vrlo izrazito pa se može dogoditi njeno pucanje i pri najmanjoj traumi. Oko je izrazito osetljivo na svetlost (fotofobija) pa dete pogled i glavu okreće u suprotnu stranu od izvora svetlosti. Bolest može imati i blaži tok s manjim rastezanjem oka).

Dijagnoza

Nakon razgovora s pacijentom obavlja se pregled oka. Rade se određivanje vida, pregled oka procepnom lampom (biomikroskopom), pregled oftalmoskopom (pregled unutrašnjih struktura oka, koji pokazuje, za glaukom tipične, promene na očnom živcu), tonometrija (merenje očnog pritiska), određivanje vidnog polja (periferni i centralni vid) i gonioskopija (sočivo koje se postavlja na oko kako bi se videlo stanje očnog ugla).

Lečenje

Lečenje glaukoma sprovodi se lekovima, laserom i hirurškim zahvatom. Svrha lečenja lekovima je normalizacija povišenog očnog pritiska. Na taj način se sprečava razvoj oštećenja oka iako je osnovna bolest i dalje prisutna. Laserska hirurgija radi se u svrhu pomaganja oticanja očne vodice iz oka. Operacijom se prave novi putevi za oticanje očne vodice.

kako do nas?

radno vreme

Ponedeljak 09:00h - 21:00h
Utorak 09:00h - 21:00h
Sreda 09:00h - 21:00h
Četvrtak 09:00h - 21:00h
Petak 09:00h - 21:00h
Subota 09:00h - 21:00h
Nedelja Zatvoreno